پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

وب سایتی برای استعلام محدوده ، حریم اراضی و خطوط لوله گاز در نظر گرفته شده است که آدرس آن https://estelam.mop.ir می باشد .

 


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0