پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اطلاعات شخصي
جنسيت  :
مرد زن
وضعيت تاهل : 
متاهل مجرد
سن : 
تحصيلات : 
شغل : 

کیفیت پاسخگویی و راهنمایی کارکنان به شما چگونه بوده است؟

برخورد کارشناس مربوطه تا چه مقدار مورد رضایت شما بوده است؟

سرعت ارائه خدمات توسط کارکنان درچه سطحی بوده است؟

میزان رضایت شما از راههای ارتباطی چیست؟

ارسال


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0