پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوران

لطفا صبر کنید ...

علیرضا عربلو

مدیر منطقه

علیرضا عربلو

مدیر منطقه

 • پست الکترونیکی : ar_arabloo@nigc-dist6.ir

محمود منیری

معاون عملیات خطوط لوله

محمود منیری

معاون عملیات خطوط لوله

 • پست الکترونیکی : m@nigtc.ir

حمیدرضا بنی اسدی

معاون مهندسی و خدمات فنی

حمیدرضا بنی اسدی

معاون مهندسی و خدمات فنی

 • پست الکترونیکی : baniasadi@nigc-dist6.ir

مصطفی حسین زاده

معاون عملیات ایستگاه ها

مصطفی حسین زاده

معاون عملیات ایستگاه ها

 • پست الکترونیکی : hosseinzadeh@nigc-dist6.ir

مریم آسیون

رئیس منابع انسانی

مریم آسیون

رئیس منابع انسانی

 • پست الکترونیکی : asiuon-m@nigc-dist6.ir

مهدی محمدیان

هماهنگ کننده ارتباطات و فناوری اطلاعات

مهدی محمدیان

هماهنگ کننده ارتباطات و فناوری اطلاعات

 • پست الکترونیکی : Mohamadian@nigc-dist6.ir

روح اله خدری

رئیس روابط عمومی

روح اله خدری

رئیس روابط عمومی

 • پست الکترونیکی : khedri-r@nigc-dist6.ir

احمد رضا اسلامی

رئیس بازرسی فنی

احمد رضا اسلامی

رئیس بازرسی فنی

 • پست الکترونیکی : nm@nigtc.ir

فرهاد امیری

رئیس ایمنی، بهداشت، محیط زیست و پدافند غیر عامل

فرهاد امیری

رئیس ایمنی، بهداشت، محیط زیست و پدافند غیر عامل

 • پست الکترونیکی : FAmiri@nigc-dist6.ir

خلیل شاهسونی

رئیس تدارکات و عملیات کالا

خلیل شاهسونی

رئیس تدارکات و عملیات کالا

 • پست الکترونیکی : shahsavani@nigc-dist6.ir

حسین سالاری زاده

رئیس امور مالی

حسین سالاری زاده

رئیس امور مالی

 • پست الکترونیکی : pr@nigtc.ir

امین کاظمیان

رئیس حراست

امین کاظمیان

رئیس حراست

 • پست الکترونیکی : kazemeyan@nigc-dist6.ir

مظفر مرادپور

رئیس امور حقوقی و قراردادها

مظفر مرادپور

رئیس امور حقوقی و قراردادها

 • پست الکترونیکی : moradpour@nigc-dist6.ir

شیرزاد دهقانی

رئیس امور پیمانها

شیرزاد دهقانی

رئیس امور پیمانها

 • پست الکترونیکی : dehghani@nigc-dist6.ir

رامین دهقانی پور

رئیس امور هماهنگی و نظارت بر انتقال گاز

رامین دهقانی پور

رئیس امور هماهنگی و نظارت بر انتقال گاز

 • پست الکترونیکی : Dehghanipour@nigc-dist6.ir

5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0