چهارشنبه, 15 تير 1401
  • ساعت : ۱۳:۰:۲۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ 
  • کد خبر : ۸۲۴۱
كارگروه تخصصی دیسپچینگ شركت ملی گاز ایران از منطقه 6 عملیات انتقال گاز بازدید كردند
رئيس امور هماهنگي و نظارت بر انتقال گاز منطقه 6 عمليات انتقال گاز از حضور رئيس عمليات نوبتكاري مركز كنترل ديسپچينگ شركت ملي گاز ايران در اين منطقه و بازديد ايستگاه هاي تقويت فشار گاز و مراكز بهره برداري خطوط لوله منطقه 6 عمليات انتقال گاز در خرداد ماه سال جاري خبر داد.

رئيس امور هماهنگي و نظارت بر انتقال گاز منطقه 6 عمليات انتقال گاز از حضور رئيس عمليات نوبتكاري مركز كنترل ديسپچينگ شركت ملي گاز ايران در اين منطقه و بازديد ايستگاه هاي تقويت فشار گاز و مراكز بهره برداري خطوط لوله منطقه 6 عمليات انتقال گاز در خرداد ماه سال جاري خبر داد.

 به گزارش روابط عمومي منطقه 6 عمليات انتقال گاز، رامين دهقاني پور در اين باره گفت: هدف از بازديد و نشست تخصصي رئيس عمليات نوبتكار مركز كنترل ديسپچينگ شركت ملي گاز ايران با هيات همراه جهت بررسي و چالش هاي موجود در تاسيسات تقويت فشار گازمنطقه،ايستگاه ها ی كنترل فشار، تاسيسات گازي و گاز رساني به پالايشگاه ها و صنايع بوده است.

دهقاني پور ادامه داد: طی دو روز از تاسيسات تقويت فشار گاز آبشيرين، ايستگاه كنترل فشار ابتداي خط لوله انتقال گاز 30 اينچ غرب بندرعباس، ايستگاه كنترل فشار ابتداي خط لوله 24اينچ سرخون/ رفسنجان، پالايشگاه های گاز سرخون و قشم، هنگام و تاسيسات گورزين در جزيره قشم بازدید و از نزديدك به ارزيابي چالش های موجود پرداخته شد.

وي بيان كرد: در پايان اين نشست تخصصي به ريسايكل و چالش ها و رفع موانع در بحث افزايش يا كاهش فشار گاز ايستگاه ها، نحوه انتقال و تامين با شرايط خطوط لوله منطقه كه به صورت گسترده و شبكه اي در استان هاي تحت پوشش اين منطقه كه 26 درصد از وسعت جغرافيايي كشور را در بر مي گيرد از ديگر مواردي بود كه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.14.0
    V5.7.14.0