سه‌شنبه, 31 فروردين 1400
  • ساعت : ۱۶:۲۷:۱۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ 
  • کد خبر : ۶۴۷۰
سرویس و كالیبراسیون فشار سنج های ایستگاه های شیر بین راهی خطوط لوله گاز به پایان رسید
مدیر منطقه از پايان موفقيت آميز سرویس و کالیبراسیون فشار سنج های شیرهای بین راهی خطوط لوله انتقال گاز، در محدوده مراکز بهره خطوط لوله سرخون، سيرجان، ايرانشهر، کرمان، گورزين و كهنوج با ۱۷۰۰ نفر ساعت در منطقه شش عملیات انتقال گاز خبر داد.

مدیر منطقه از پايان موفقيت آميز سرویس و کالیبراسیون فشار سنج های شیرهای بین راهی خطوط لوله انتقال گاز، در محدوده مراکز بهره  خطوط لوله سرخون، سيرجان، ايرانشهر، کرمان، گورزين و كهنوج  با ۱۷۰۰ نفر ساعت در منطقه شش عملیات انتقال گاز خبر داد.

به گزارش روابط عمومي منطقه شش عمليات انتقال گاز، علیرضا عربلو مدیر منطقه گفت: هدف از انجام اين کالیبراسیون و سرويس، اطمینان يافتن از دقت و صحت فشار سنج ها در ایستگاه های شیر بین راهی و لانچر و ریسور طبق برنامه نت سالیانه می باشد.

وي ضمن اشاره به گستردگی و وسعت جغرافیایی منطقه شش در محدوده چهار استان و انجام کالیبراسیون در دو بازه زماني ساليانه در مراکز بهره برداری خطوط لوله با شرایط اقلیمی متفاوت، گفت: انجام نشدن به موقع کالیبراسیون و سرویس فشارسنج ها باعث خطا در قرائت و ثبت فشار گاز و به تبع آن اشتباه محاسباتي و برهم خوردن توازن گاز انتقال داده شده از مبادی توليد به مراکز مصرف را به دنبال خواهد داشت.

علیرضا عربلو ضمن تشكر از مجموعه معاونت عملیات خطوط لوله اظهار داشت: اين عمليات با رعايت نكات بهداشتي و ايمني كامل در دو بازه دو ماهه در سال جاری با تلاش كاركنان تعمیرات شیرهای خودکار ستاد مرکزی و  مراکز بهره برداری خطوط لوله منطقه  به پايان رسيد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.14.0
    V5.7.14.0