چهارشنبه, 13 اسفند 1399
  • ساعت : ۸:۳۳:۵۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ 
  • کد خبر : ۶۴۰۶
افزایش 7 میلیارد مترمكعبی مصرف گاز طبیعی و 887 كیلومتر خطوط لوله انتقال گاز
به گزارش روابط عمومي منطقه شش عمليات انتقال گاز، در 7 ساله گذشته افزایش 7 میلیارد متر مکعبی مصرف گاز طبیعی و 887 کیلومتری خطوط لوله انتقال گاز را در پهناورترین منطقه عملیاتی گاز کشور شاهده بوده ایم.

به گزارش روابط عمومي منطقه شش عمليات انتقال گاز، در 7 ساله گذشته افزایش 7 میلیارد متر مکعبی مصرف گاز طبیعی و 887 کیلومتری خطوط لوله انتقال گاز را در پهناورترین منطقه عملیاتی گاز کشور شاهده بوده ایم.

علیرضا عربلو مدیر این منطقه گفت: خطوط لوله تحت راهبری این منطقه در سال 1392، بیش از 2هزار و ششصد کیلومتر بوده که با توجه به رشد اقتصادی و وجود صنایع و نیروگاه ها در مناطق جنوب و جنوب شرقی کشور، این میزان در سال 1399 به بیش از 3هزار و پانصد کیلومتر رسیده،  که افزایش 887 کیلومتری را به دنبال داشته است.

عربلو ضمن اشاره به افزایش طول خطوط لوله انقال در این منطقه گفت: میزان گاز مصرفی سالیانه در بخش خانگی و صنایع در سال 1392، 7 میلیارد و چهارصد متر کعب بوده، که این میزان در یازده ماه سال 1399 به بیش از 14 میلیارد و نهصد متر مکعب رسیده که رشد چشم گیر 7 میلیارد متر مکعبی گاز انتقالی در پی داشته ایم.

وی با شاره به اینکه منطقه شش عملیات انتقال گاز 27 درصد از پهنه خاکی و آبی کشور را تحت پوشش خود دارد گفت: فعالیت منطقه در استان های هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان و بخش هایی از استان یزد می باشد که این منطقه با آمادگی کامل مطابق با برنامه زمانبندي تعميرات و نگهداري خطوط لوله و تاسيسات تقويت فشار گاز در حال عبور از فصل سرد سال و خدمت رسانی به مردم عزیز کشورمان است.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.14.0
    V5.7.14.0