دوشنبه, 29 دی 1399
  • ساعت : ۱۵:۳۵:۳۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ 
  • کد خبر : ۶۲۰۳
ضریب ارتباط رادیویی بین جزیره قشم و بندرعباس افزایش یافت
معاون عمليات ايستگاه هاي منطقه شش عمليات انتقال گاز، از اجراي پروژه رفع مشكل و افزايش قابليت اطمينان ولتاژ تغذيه مدارات و تجهيزات كنترلي ايستگاه مخابراتي توانير خبر داد

معاون عمليات ايستگاه هاي منطقه شش عمليات انتقال گاز، از اجراي پروژه رفع مشكل و افزايش قابليت اطمينان ولتاژ تغذيه مدارات و تجهيزات كنترلي ايستگاه مخابراتي توانير خبر داد.

به گزارش روابط عمومي منطقه شش عمليات انتقال گاز، مصطفي حسين زاده هدف از اجراي اين پروژه را رفع مشكل ولتاژ تغذيه مدار كنترل ديزل ژنراتورهاي تامين كننده برق اضطراري ايستگاه مخابراتي بيان كرد و گفت: با اتصال ولتاژ تغذيه سيستم كنترل ديزل ژنراتورها به يك منبع تغذيه مطمئن از طريق باطريخانه اتاق راديو كه داراي پايداري ولتاژ با مدت زمان بيشتري نسبت به منبع تغذيه قبلي مي باشد، در زمان قطع برق شبكه سيستم كنترل ژنراتورها با عملكرد متناسب و مطلوب در سرويس بوده و كارايي لازم را خواهند داشت.

حسين زاده در ادامه به طراحي مدار الكترونيكي جهت پارالل كردن دو منبع تغذيه قديم و جديد با تكيه بر دانش و تخصص كارشناسان برق ابزار دقيق و الكترونيك تعميرات اساسي و اضطراري معاونت عمليات ايستگاه ها اشاره كرد و گفت: اهميت اجرايي اين پروژه با توجه به حساسيت سيستمهاي مخابراتي و ICT بسيار بالا بوده و پايداري شبكه مخابرات و راديو(بي سيم) از اولويتهاي اصلي فعاليتهاي منطقه شش انتقال گاز مي باشد.

حسين زاده در پايان از كاكنان واحد تعميرات اساسي و فناوري اطلاعات و ارتباطات كه در اجراي اين عمليات همكاري و تعامل مطلوبي داشته اند تقدير و تشكر نكردند.

امتیاز :  ۳.۵۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    5.7.14.0
    V5.7.14.0