يکشنبه, 22 تير 1399
  • ساعت : ۱۴:۳۰:۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ 
  • کد خبر : ۵۳۲۳
سرپرست منطقه شش عمليات انتقال گاز:
نظام پیشنهادات بر مبنای اعتماد و احترام به ارزشهای متقابل بنا شده است
سرپرست منطقه در نخستين جلسه نظام مشاركت در سال 1399 كه با حضور اعضاي اين شورا در سالن كنفرانس اداره مركزي برگزار شد، اظهار داشت: نظام پيشنهادات بر مبناي اعتماد و احترام به ارزشهاي متقابل بنا گرديده است

سرپرست منطقه در نخستين جلسه نظام مشاركت در سال 1399 كه با حضور اعضاي اين شورا در سالن كنفرانس اداره مركزي برگزار شد، اظهار داشت: نظام پيشنهادات بر مبناي اعتماد و احترام به ارزشهاي متقابل بنا گرديده است

به گزارش روابط عمومي منطقه شش عمليات انتقال گاز، عليرضا عربلو  در اين جلسه ضمن تقدير از عملكرد  شوراي مشاركت و همياري منطقه، به بيان اهميت و ضرورت ايجاد حس رقابت همراه با همكاري اشاره كرد و گفت: حس رقابت در ترويج و تقويت فرهنگ مشاركت و بهبود و ارتقا فرايند كاري نقش موثري دارد كه مي بايست با اطلاع رساني دقيق و بررسي به موقع پيشنهادات، در اين امر كوشا بود.

وي با تاكيد بر اينكه نظام پيشنهادات بر مبناي اعتماد و احترام به ارزشهاي متقابل بنا شده است، به مرتفع ساختن فرصت هاي بهبود عملكرد نظام پيشنهادها اشاره كرد و ابراز داشت: آسيب شناسي نظام پيشنهادها، بهره گيري از فضاي مجازي در راستاي اطلاع رساني مستمر و منظم آماري عملكرد واحدها و اختصاص بودجه به منظور پرداخت پاداش به پيشنهادهندگان در فواصل زماني شش ماهه، از جمله مواردي است كه مي تواند در فرهنگ سازي نظام پيشنهادات در بين كاركنان كمك نموده و بهره وري سازمان را به دنبال داشته باشد.

 در پايان اعضاي شورا نقطه نظرات و پيشنهادات خود را درراستاي بهبود شوراي مشاركت و همياري منطقه بيان نمودند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.6.6.0