پنج‌شنبه, 8 خرداد 1399
مشخصات عمومی
فروش روغن سوخته شامل روغن توربين ، كمپرسور و حمل و نقل شامل 16276 ليتر در بشكه هاي 208 ليتري
3230331
مزايده
امور تداركات و عمليات كالا
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1398/12/03
1398/12/10
1398/12/20
1398/12/21
1399/03/21
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
V5.6.6.0